My female freedom

Disclaimer


Op het gebruik van deze website (www.breastflower.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Alle publicaties, beeldmateriaal en uitingen van Epicurus Entertainment B.V., handelsnaam Breastflower, zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties, beeldmateriaal en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Epicurus Entertainment B.V. daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@breastflower.com.

Breastflower aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacybeleid.

© Copyright 2024 alle rechten voorbehouden Breastflower